Roba + formule

Onze missie

Ons doel is het vervaardigen van uiterst kwalitatieve en 100% waterdichte kelders. Tijdens dit traject staat u als klant centraal. Hier hechten wij zeer veel waarde aan. Om u gedurende de verschillende fases van uw project maximaal te ontzorgen alsook een levenslange waterdichtheidsgarantie* te kunnen verlenen hebben wij een nieuwe formule ontwikkeld:

onze Roba + formule.

Hoe gaan wij te werk

We pakken uw project aan in verschillende uitgekiende fases.

CALCULATIEFASE:

 • Wij tekenen uw kelder uit in 3D zodat u een visueel beeld krijgt van uw project en perfect weet waarop uw offerte gebaseerd is.
 • Wij nodigen u nadien uit op ons kantoor om de plannen en de offerte samen door te nemen. Dit doen we in onze “Roba kelder” waar wij u tonen hoe wij onze kelder vervaardigen.

VOORBEREIDENDE FASE:

 • In de calculatiefase is uw kelder reeds uitgetekend. Wij maken deze nu klaar voor uitvoering. Hierbij voegen we nog de laatste zaken toe zoals bv. extra doorvoeren, aanpassingen volgens uw noden en/of volgens de studieplannen.

UITVOERINGSFASE:

Stap 1: Uitzetten van het gebouw

Indien gewenst kunnen wij dit voor u organiseren. Wij stellen dan een landmeter aan die de werf komt uitzetten volgens de inplantingsplannen.

Stap 2: Bronbemaling

Dit is de eerste stap op de werf. Het grondwater dient voldoende verlaagd te worden zodat wij de kelder kunnen uitgraven. Dit wordt +/- 2 weken voor de graafwerken uitgevoerd. Voor het uitvoeren van de bronbemaling kunnen wij u alvast onze partner Backx NV (www.backx.be) aanbevelen. Zij zijn de specialist in boringen en droogzuigingen.

Stap 3: Grondwerken

Wij beschikken over de nodige kennis om u hierin te begeleiden. Alsook kunnen wij uw aanbevelingen doen van goede en betrouwbare grondwerkers.

Stap 4: Vloerplaat kelder

Zodra de kelderruimte is uitgegraven kunnen we van start gaan met de constructie van de kelder. Wij voeren deze constructie volledig uit in eigen beheer, waarbij wij starten met het wapenen van de vloerplaat, vervolgens wordt de vloerplaat gestort en eventueel gepolierd als u dit wenst. Wij voorzien op de naad tussen vloer en wand een waterdichtingsplaat in staalplaat in lengtes van 30 m.

Stap 5: Buiten- en binnenwanden kelder

Hiervoor gebruiken we bekistingspanelen met speciaal hardhout zodat we mooi afgewerkte wanden verkrijgen. Tijdens het storten wordt het beton bijkomend getrild om een betere dichting te verkrijgen.

Stap 6: Vloer op kelder

Het plaatsen van de vloerplaat op de kelder gebeurt meestal door middel van welfsels/predallen en wordt besproken met de ingenieur zodat we u hier de beste oplossing kunnen aanbieden. De meeste lekken in een kelder ontstaan ter hoogte van de overgang tussen de kelderwand en het kelderplafond. Dit is meestal door verschillende aannemers uitgevoerd. Enkel en alleen door de vloerplaat van de kelder (de afdekking) in eigen beheer uit te voeren kunnen we u een 100% waterdichtheid van de kelder garanderen *. Op die manier leveren we u een volledig gesloten en waterdichte kelder op.
* zie infra “Levenslange garantie”

Stap 7: Prefab trap

Sinds 2019 vervaardigen wij ook zelf prefab trappen in ons atelier. Met de mal kunnen we rechte-steek trappen maken. Het is aangenaam dat u tijdens de verdere werken veilig in uw kelder kunt zonder telkens weer een ladder te moeten plaatsen.

Stap 8: Aanvullen kelder

Daarna vullen de kelder aan en werken we deze netjes aan zodat u verder kan met de voortgang van uw bouwproject.

Stap 9: Oplevering

Op het einde van onze werken maken wij samen een rondgang in de kelder zodat wij uw kelder naar algehele tevredenheid kunnen opleveren. Nadien overhandigen wij u ons volledig bouwdossier alsook het betreffende garantiecertificaat.

LEVENSLANGE GARANTIE

Met de ROBA+ formule verlenen wij u vanaf voorlopige oplevering een levenslange garantie op een 100% waterdichte kelder. Weliswaar gelden er garantievoorwaarden opdat wij u deze uitzonderlijke garantie kunnen bieden. Wij lichten ze u even toe:

 • Uitsluitend indien wij de kelder in volledig beheer uitvoeren en opleveren (dus m.i.v. de plaatsing van de afdekking op de keldermuren cfr. stap 6) kunnen wij u levenslang garantie op waterdichtheid bieden. Anders niet.
 • Eventuele gebreken aan uitgevoerde werken moet u ons – op straffe van verval – schriftelijk en voorzien van beeldmateriaal melden binnen een termijn van 8 kalenderdagen sedert uw vaststelling.
 • Wij verlenen geen garantie voor gebreken ingevolge normale slijtage, abnormaal gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid of onderhoud, of ingevolge aangebrachte wijzigingen door u of derden. Schade ingevolge extreme externe omstandigheden vallen evenmin onder onze garantie.
 • Onze garantie geldt niet voor gebreken die binnen de tolerantiegrenzen van het WTCB vallen.
 • Van zodra u ons een schade gemeld hebt, komen wij zo spoedig mogelijk ter plaatse om deze samen met u te bekijken. Indien de schade onder de garantie valt, zullen wij onmiddellijk een interventie plannen om een herstel in natura uit te voeren. In dat verband hebt u geen recht op een schadevergoeding.
 • Onze aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag (excl. btw) van onze aanneming. In geval wij voor de desbetreffende schade verzekerd zijn, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen.
 • Wij zijn nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden), behoudens in geval van bedrog, opzet of grove schuld.
 • Onze algemene voorwaarden zijn altijd bijkomend geldig op onze samenwerking. Voormelde garantievoorwaarden maken hier ook onderdeel van uit.

Een betonkelder laten gieten aan de beste prijs?

De mogelijkheden zijn eindeloos. Maak een vrijblijvende afspraak om uw wensen te bespreken.

Vestiging België

Roba Betonwerken BVBA
Vaartkant Rechts 3A
2960 Brecht
België
BTW BE0456.702.328
Tel: 0032 (0) 3 315 73 14
E-mail: info@betonwerkenroba.be

Over ons

Ongeveer 10 jaar geleden werd de eerste ROBA kelder gegoten. Zaakvoerders Bart en Luc lieten ROBA uitgroeien tot een vaste waarde in de kelderbouw. Na 1000 kelders beschikt Roba Betonwerken over meer dan voldoende ervaring om uw droomkelder te gieten.

Erkenning van aannemers: Klasse 4, categorie D1, C1, E2, G, G5.

Offerte op maat